พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560


 

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560

 03/03/2021

218

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-2221229

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook