ภาพกิจกรรม

มอบถุงปันน้ำใจได้แก่ น้ำดื่ม แมส กระดาษชำระ ผ้าห่ม ผ้านวม ที่นอน หมอน มุ้ง เสื่อพับ จำนวนมากมายให้แก่ศูนย์โควิด 19 ชุมชนตำบลนาแขม

กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา จังหวัดเลย ร่วมกับ วัดป่าสามัคคีธรรม 
และ อสม.บ้านห้วยทรายคำ  มอบถุงปันน้ำใจ  ได้แก่ น้ำดื่ม   แมส   กระดาษชำระ 
ผ้าห่ม  ผ้านวม  ที่นอน  หมอน  มุ้ง  เสื่อพับ  จำนวนมากมาย  ให้แก่ศูนย์โควิด19
ชุมชนตำบลนาแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook